ENGLISH VERSION

Internet szolgáltatók tanácsa
hálózati koordinációs központ

Hírek

Az informatikai és hírközlési miniszter rendelete a telefonos internet elérés számlázásáról

2003. február 11.

Az informatikai és hírközlési miniszter rendelete a telefonos internet elérés számlázásáról

Egy évvel ezelőtt éles viták zajlottak az un. díjmegosztási rendelet végrehajtásával kapcsolatban, mivel egyes távbeszélő szolgáltatók a telefonos internet elérés esetén a telefonhívás díjának számlázását, beszedését az internet szolgáltatókra akarták hárítani. A Hírközlési Döntőbizottság elvi döntést hozott a kérdésben, megerősítve az internet szolgáltatók álláspontját, most pedig miniszteri rendelet tisztázza jogszabályi szinten is a kérdést:

Az informatikai és hírközlési miniszter 3/2003. (II. 7.) IHM rendelete az Internet szolgáltatás távbeszélő hálózaton keresztül történő elérésének áráról, valamint az Internet szolgáltatás távközlő hálózaton keresztül történő nyújtása esetén a távközlő szolgáltatás díjának azon hányadáról, melyet a távközlési szolgáltató átad az Internet szolgáltatónak című 30/2001. (XII. 23.) MeHVM rendelet, valamint a hálózati szolgáltatások költségszámítására vonatkozó szabályokról szóló 1/2002. (I. 11.) MeHVM rendelet módosításáról

A hírközlésről szóló 2001. évi XI. törvény (a továbbiakban: Hkt.) 27.§-a (3) bekezdésének d) és e) pontja alapján, valamint az 1.§ tekintetében az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben, továbbá a Hkt. 107.§-a (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Hkt. 42.§-ára és 105.§-a (4) bekezdésében foglaltakra – a következőket rendelem el:

1.§
Az Internet szolgáltatás távbeszélő hálózaton keresztül történő elérésének áráról, valamint az Internet szolgáltatás távközlő hálózaton keresztül történő nyújtása esetén a távközlő szolgáltatás díjának azon hányadáról, melyet a távközlési szolgáltató átad az Internet szolgáltatónak című 30/2001. (XII. 23.) MeHVM rendelet 4.§-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki, és a § eredeti szövege (2) bekezdésre változik:
„(1) Az Internet szolgáltatás távbeszélő hálózaton keresztül történő eléréséért felszámított díjat a távbeszélő szolgáltató saját költségén köteles kiszámlázni az előfizetői részére.”

Vissza