ENGLISH VERSION

Internet szolgáltatók tanácsa
hálózati koordinációs központ

Hírek

Az Internet Szolgáltatók Tanácsának levele a Hírközlési Felügyelet elnöke részére

2002. február 28.

Az Internet Szolgáltatók Tanácsának levele a Hírközlési Felügyelet elnöke részére

 

Hírközlési Felügyelet
Frischman Gábor elnök úr részére

H-1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Fax: 356-5520

Tisztelt Elnök Úr!

Napjainkban aktuális az új Hkt. és a hozzá kapcsolódó rendeletek számos határidőhöz kötött rendelkezésének végrehajtása. Az új jogi környezetben kialakítandó viszonyok, szerződéses kapcsolatok, referencia szerződések előzmény nélküliek, így minden szereplőtől rendkívüli erőfeszítést igényel ezek gyors, jogszerű kialakítása. A jogszabályok esetleges hibás, illetve a szereplők által eltérő értelmezése ebben a helyzetben különösen komoly veszélyeket hordoz. Már rövid távon is hatalmas károk, rossz minták keletkezhetnek.

Az internetszolgáltatók különösen nehéz helyzetbe kerülhetnek, ha a hozzájuk érkezett távközlési szolgáltatói javaslatokban foglaltak szerinti jogszabály értelmezés helyes. Tisztelettel kérjük ezért elnök urat, hogy rendkívüli sürgősséggel küldje meg számunkra állásfoglalását az alábbi két alapkérdésben:

1. Megfelel-e a valóságnak, hogy a 30/2001 (XII.23.) MeHVM rendeletben szabályozott díjmegosztás abban az esetben illeti meg az internetszolgáltatót, ha az ügyfél felé a számlázási feladatot is elvégzi?

2. Megfelel-e a valóságnak, hogy a 249/2001 (XII.18.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a távközlési szolgáltatónak 2002. március 23-tól nem áll módjában az internetszolgáltató felé az #51-es Internet számra vonatkozó behívás lehetőségét biztosítani, amennyiben ezen határidőig az internetszolgáltató nem létesít új hálózati hozzáférési szerződést a távközlési szolgáltatóval?

Gyors válaszában reménykedünk.

Budapest, 2002. február 28.

Tisztelettel /Martos Balázs/
elnökségi tag

Vissza